NOVUS SECURITY Sp. z o.o. Logo
Profesjonalne rozwiązanie dla systemów zabezpieczeń - Telewizja przemysłowa CCTV, Kontrola dostępu

Kontakt


AAT Holding sp. z o.o.
ul. Puławska 431
02-801 Warszawa, Polska
tel: (22) 546 05 46
fax: (22) 546 05 01
e-mail: kontakt@aat.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000286127, NIP 525-23-98-192
wysokość kapitału zakładowego: 121 600 zł
nr rej. GIOŚ: E0001894WZ

 

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych produktach, warunkach sprzedaży i innych, prosimy wypełnić poniższy formularz. W celu poprawnego wysłania formularza należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*):
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez AAT Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 431, kod pocztowy 02-801, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000286127, NIP 5252398192, REGON 141047400, kapitał zakładowy 121.600,00 złotych, dalej „AAT”, w celu rejestracji oraz w celach marketingowych, w tym w celu otrzymywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i handlowym, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie danych AAT oraz przyjmuję do wiadomości, że dane te mogą być udostępnione spółkom z grupy kapitałowej AAT oraz wybranym podmiotom trzecim, m.in. przedsiębiorstwom kurierskim w celu ich dalszego przetworzenia na potrzeby marketingowo-reklamowe oraz sprzedaży produktów i usług. Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, domagania się zaprzestania ich przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Oświadczam, iż podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i obejmuje również zgodę na przetwarzanie danych również w przyszłości, przez następców prawnych AAT.
Wypełniając powyższy formularz akceptuję regulamin subskrypcji newslettera. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez AAT Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 431, dalej „AAT”, w celach marketingowych, w tym w celu otrzymywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i handlowym, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie danych AAT. Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, domagania się zaprzestania ich przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Oświadczam, iż podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i obejmuje również zgodę na przetwarzanie danych również w przyszłości, przez następców prawnych AAT.